MAGAMRÓL

225927-200

Wiesner Erzsébet

Wiesner Erzsebét_A

– Végzettségeim

  • 2005 – Károli Gáspár Református Egyetem, Pszichológia Intézet – mentálhigiénés szakember

  • 1993 – Kasseli Egyetem, Németország  (Gesamthochschule/Universität Kassel, Fachbereich für  Sozialwesen) –diplomás szupervizor

  • 1981 – ELTE, Bölcsészettudományi Kar, Fordító- és Tolmácsképző Csoport, –képesített német nyelvű tolmács és fordító

  • 1980 – Pécsi Tanárképző Főiskola, –német – magyar szakos tanár

Számos módszerspecifikus továbbképzésre jártam az évek során, fókusz tréner lettem, autogén tréninget tanultam, és elvégeztem a Magyar Családterápiás Egyesület pár- és családterapeuta képzését is. Mivel hiszek az élethosszig tartó tanulásban (life long learning), jelenleg angolul tanulok.

– Szakmai tapasztalataim

1981-ben szellemi szabadfoglalkozású tolmácsként, fordítóként és tanárként kezdtem el dolgozni.

1990-ben a Friedrich Ebert Alapítvány ösztöndíjával beiratkoztam a Kasseli Egyetem posztgraduális szupervizor képzésére. Igazi szellemi kalandtúra volt! Diplomamunkámat narratív élettörténet interjúk elemzése alapján az identitás kérdéséről írtam, az identitás egyéni ill. kollektív aspektusairól.

1993-ban a szupervizor diplomával a zsebemben, és egy német férj kíséretében hazajöttem Magyarországra. Azóta folyamatosan kísérek szupervíziós folyamatokat, mind egyéni, mind csoport, mind team-szupervíziót – a szakmai élet szinte valamennyi terepén.

1994-ben egyik alapító tagja lettem a magyarországi egyetemi szintű szupervizor képzés előkészítésére szerveződő Supervisio Hungarica Munkacsoportnak.

1995-től oktatom is a szupervíziót, először a felsőfokú szociális képzés különböző kurzusain, 1998-tól pedig az egyetemi szintű szupervizor képzésben. Nagyon fontosnak tartom a naprakész gyakorlat- közeliséget, az elmélet és az aktuális szupervíziós tereptapasztalatok ötvözetét. A legelső órától kezdve törekedtem arra, hogy a konkrét szupervizori tapasztalataim megjelenjenek a szemináriumok helyzetgyakorlataiban, a behozott esetekben.

2000-2010 között  a Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológia Intézetében a Továbbképző  Központ Szupervízió Szakirányú Továbbképzésének szakmai vezetője voltam, és mind a mai napig dolgozom a képzésben oktatóként, tanszupervizorként.

2010-ben a családommal Keszthelyre költöztem, a Balaton közelségébe. Először a Szupervízió Bt. színeiben dolgoztam, ma már egyéni vállalkozó és újra szellemi szabadfoglalkozású vagyok. Nagyon szeretem ezt a létformát!

Gyakorló szupervizorként, coachként, mentálhigiénés segítőként Budapesten és Nyugat-Dunántúlon, oktatóként, tanszupervizorként a Károlin dolgozom, és örömmel, nyitottan várom a további felkéréseket.

– Közéleti funkciók

1996-ban a Magyar Szupervizorok Társasága (ma Magyar Szupervizorok és Szupervizor-Coachok Társasága) egyesület alapító tagjaként elnökhelyettes lettem.

1997-ben a Magyar Szupervizorok Társasága képviseletében részt vettem az ANSE (Nemzeti Szuperví­ziós Egyesületek Európai Szervezete) alapító közgyűlésén, majd

2001-2006 között, két cikluson át  az ANSE (Nemzeti Szuperví­ziós Egyesületek Európai Szervezete),  vezetőségében dolgoztam.

2014-2022 között a Magyar Szupervizorok és Szupervizor-Coachok Társasága elnöke voltam.

– Az elmúlt időszak legfontosabb innovációi

2003-ban „Interkulturális dialógus a szupervízióban” témában az Első Nemzetközi Szupervíziós Nyári Egyetem egyik ötletgazdája és szervezője, programtartója voltam.

(A Szupervíziós Nyári Egyetem ötlete meghonosodott Európában, 2003 óta kétévente szerveznek Nyári Egyetemet az európai szupervizor kollégák az ANSE keretében.)

2004-2006 között az ERASMUS program keretében, három másik európai szupervizor képzéssel közösen (Prágai Károly Egyetem, a Salzburgi és a Kasseli Egyetem szupervizor képzéseinek tanáraival, diákjaival) öszeállítottunk egy interkulturális képzési modult, amit pilot-projektként be is iktattunk az aktuális évfolyamok képzési programjába.

– Kitüntetések

2003. november 13. Pro Caritate Díj

2012. március 30. Magyar Szupervízióért Díj

2022. március 23.  Coach Szakmáért Életmű Díj